Van Essen Marketing Intelligence Consultancy

Welkom


Hoe haal ik meer waarde uit mijn klant?

Het werven van nieuwe klanten staat steeds meer onder druk. De uitstroom van klanten is daardoor veelal groter dan de instroom. Veel organisatie leven met vragen als: "Hoe kan ik zorgen dat mijn klanten langer blijven?" of "Hoe kan ik meer waarde uit mijn huidige klanten halen?".

De respons op outbound campagnes neemt steeds verder af. De kosten per conversie nemen daardoor steeds verder toe, waardoor veel outbound campagnes niet meer rendabel zijn. Dit terwijl het aantal klantcontacten steeds verder toeneemt. Hoe kun je als organisatie deze klantcontacten efficienter en effectiever managen?

Marketing Intelligence

VEMIC heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en uitvoering van marketing intelligence projecten en het ontwikkelen en implementeren van klantcontactstrategieen. De waarde van de klant staat hierbij altijd centraal.

Internet is in korte tijd het belangrijkste kanaal in het beslisproces van de klant geworden. Speciale aandacht gaat daarom naar het inzichtelijk maken van online klantgedrag en dit inzetten in een multi-channel strategie.

Naast het geven van marketing intelligence adviezen helpt VEMIC u ook graag bij de uitvoering hiervan.

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of wilt u een uitgebreid CV ontvangen, belt of mailt u dan met:

T: 06-3477 5337

E: info@vemic.nl

How you gather, manage and use information will determine whether you win or lose.

Bill Gates
Microsoft

This free CSS template based on Beer Bongs! by gorotron