Van Essen Marketing Intelligence Consultancy

Interim management


Soms kan het voorkomen dat een organisatie tijdelijk behoefte heeft aan (extra) capaciteit, bijvoorbeeld om een project te leiden of om een manager te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. VEMIC kan tijdelijk interim management verzorgen voor verschillende rollen in de organisatie, zoals:

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of wilt u een uitgebreid CV ontvangen, belt of mailt u dan met:

T: 06-3477 5337

E: info@vemic.nl

Marketing is not an event, but a process. It has a beginning, a middle, but never an end, for it is a process. You improve it, perfect it, change it, even pause it. But you never stop it completely.

Jay Conrad Levinson

This free CSS template based on Beer Bongs! by gorotron