Van Essen Marketing Intelligence Consultancy

Diensten


Meetbare marketing is onze passie. Data-analyse vormt daarin de basis voor al onze diensten. We geven niet alleen advies, maar helpen u tevens met de uitvoering hiervan. VEMIC kan u op de volgende werkgebieden van dienst zijn:

Klantwaardemanagement

"De totale waarde van een onderneming = de som van de waarde van haar klanten."
Via klantwaardemanagement kunt u op structurele wijze werken aan vergroting van de klantwaarde en daarmee de waarde van uw onderneming.

Web intelligence

Internet is voor veel organisaties het primaire kanaal geworden. Met web intelligence kunt u dit kanaal verder optimaliseren en door integratie van online en offline data kan internet echt onderdeel worden van de multichannelstrategie.

Klantcontactstrategie

Contact met uw klanten is belangrijk voor uw organisatie. Met een goede klantcontactstrategie kunt u optimaal gebruik maken het contact met uw klant en relevant zijn voor uw klant op de juiste momenten.

Interim management

Soms kan het voorkomen dat een organisatie tijdelijk behoefte heeft aan (extra) capaciteit, bijvoorbeeld om een project te leiden of om een manager te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of wilt u een uitgebreid CV ontvangen, belt of mailt u dan met:

T: 06-3477 5337

E: info@vemic.nl

Knowledge is of no value unless you put it into practice.

Anton Chekhov

This free CSS template based on Beer Bongs! by gorotron