Van Essen Marketing Intelligence Consultancy

Klantwaardemanagement


Wat doe je als de werving van nieuwe klanten al jaren terugloopt, terwijl de uitstroom van klanten explosief toeneemt? Je kunt (en wilt) niet iedere klant benaderen met loyaliteitsacties. Welke klanten leveren je het meest op? Welke van deze klanten dreigen weg te lopen en welke klanten kan ik benaderen om meer producten af te nemen?

Via klantwaardemanagement kunt u de waarde van uw onderneming op drie manieren vergroten:


Het aantal klanten verhogen
VEMIC zet voor u een wervingstrategie op, waarbij naast de kosten per conversie ook de life time value van geworven klanten wordt meegenomen. Door het ontwikkelen van een gedegen testopzet ontstaat een lerende organisatie en krijgt u inzicht in het rendement van de verschillende wervingskanalen en -instrumenten.

De klantduur verhogen
Om de klantduur te verhogen is inzicht nodig in potentiele weglopers. Door toepassing van datamining technieken wordt de kans op weglopen (churn modelling) bepaald en kunnen retentieprogramma's gericht worden ingezet.

De waarde per klant verhogen
VEMIC helpt u bij de bepaling van de klantwaarde van uw klanten door kosten en opbrengsten op klantniveau inzichtelijk te maken. De kans op cross-sell wordt per klant bepaald, waardoor klanten gericht benaderd kunnen worden met de aanbieding die voor hen het meest relevant is.

Naast outbound campagnes kan VEMIC ook inbound marketing voor uw organisatie opzetten om zo tot een complete klantcontactstrategie te komen.

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of wilt u een uitgebreid CV ontvangen, belt of mailt u dan met:

T: 06-3477 5337

E: info@vemic.nl

Marketing is not an event, but a process. It has a beginning, a middle, but never an end, for it is a process. You improve it, perfect it, change it, even pause it. But you never stop it completely.

Jay Conrad Levinson

This free CSS template based on Beer Bongs! by gorotron