Van Essen Marketing Intelligence Consultancy

Klantcontactstrategie


Wat doe je als de resultaten uit je campages steeds verder teruglopen? De klant is steeds minder gediend van jouw reclame-uitingen in zijn brievenbus. Dit terwijl het aantal klantcontacten steeds verder toeneemt. Hoe kun je nu als organisatie deze contacten beter benutten? Op welk moment is je klant het meest gevoelig voor je acties?

Moments of truth
VEMIC helpt u met de ontwikkeling van een klantcontactstrategie, waarmee u op een gestructureerde wijze de klantwaarde van uw klanten kunt verhogen. VEMIC brengt de klantlevenscyclus van uw klanten in zicht, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de 'moments of truth' in de klantrelatie.

Datamining en Event Driven Marketing
Door toepassing van predictive modelling en beslislogica wordt de beste aanbieding bij elke klant gezocht. Door de klantgeinitieerde contacten kunnen zo worden gebruikt om meer verkoop te realiseren. Via datamining worden events gedetecteerd om de beste contactmomenten te selecteren.

De klant is aan de macht is tegenwoordig een veelgehoorde kreet. Met een goede klantcontactstrategie kunt u zorgen dat u weer aan het stuur komt te zitten.

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of wilt u een uitgebreid CV ontvangen, belt of mailt u dan met:

T: 06-3477 5337

E: info@vemic.nl

How you gather, manage and use information will determine whether you win or lose.

Bill Gates
Microsoft

This free CSS template based on Beer Bongs! by gorotron