Van Essen Marketing Intelligence Consultancy

Web Intelligence


Internet is voor veel organisaties het primaire kanaal geworden. Met web intelligence kunt u dit kanaal verder optimaliseren en door integratie van online en offline data kan internet echt onderdeel worden van de multichannelstrategie. VEMIC is gespecialiseerd in de volgende type web intelligence projecten:

Het integratie online & offline data
Online marketing en offline marketing zijn tot op heden vaak verschillende disciplines binnen een organisatie. Dit terwijl de online klanten en de offline klant veelal dezelfde persoon is. Deze klant wordt vaak door verschillende afdelingen van een organisatie benaderd, zonder dat hierover afstemming is. Door online gedrag met de bestaande offline database te integreren ontstaat een integraal klantbeeld en kan het online kanaal werkelijk worden geintegreerd in de multichannel strategie van een organisatie.

Klantsegmenatatie op basis van fase in het beslisproces.
Een bezoeker op uw website doorloopt over het algemeen een aantal fases voordat hij over gaat tot aankoop. Door een segmentatie te maken van uw bezoekers op basis van het gedrag op de website, krijgt u onder andere inzicht in de belangrijkste pagina's in iedere fase en de drivers om een fase verder te gaan.

Het optimaliseren van online advertising
De evaluatie van online advertising wordt meestal verricht op bezoekniveau. Dit gaat echter voorbij aan normaal klantgedrag, waarbij vaak meerdere bezoeken nodig zijn om tot aankoop over te gaan. De optimalisatie van het online advertising budget gebeurt hierdoor op het verkeerde niveau. VEMIC kan door toepassing van web intelligence uw online advertising op het juiste niveau evalueren en zo tot echte budgetoptimalisatie komen. Zie hiervoor ook TvM, november 2007.

Het ontwikkelen van KPI rapportages
Internet is het ideale direct marketing kanaal. Iedere actie van de klant wordt vastgelegd zodat campagnes realtime kunnen worden geoptimaliseerd. De mogelijkheid om alles te meten zorgt er echter ook voor dat een brij aan data ontstaat. Via een goede KPI rapportage kunt deze brij reduceren tot een beperkt aantal stuurgrootheden. VEMIC krijgt de belangrijkste KPI's boven tafel en zorgt voor draagkracht binnen uw organisatie. Daarnaast kan VEMIC de onderliggende data analyseren zodat what-if analyses mogelijk worden.

Door toepassing van web intelligence krijgt u werkelijk grip op de (online) klant en kunt u de resultaten uit uw marketing inspanningen sterk verbeteren.

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of wilt u een uitgebreid CV ontvangen, belt of mailt u dan met:

T: 06-3477 5337

E: info@vemic.nl

Direct Marketing is evolving every day; in some cases, it seems that we have come full circle. A few years ago, there was the rush to telemarketing, and then came the rush to the Internet. Now marketers are starting to understand that all of these so-called 'new media' are simply alternative channels that enable direct contact with a customer.

Audrey Price-Dix
Assegai Awards Chairman

This free CSS template based on Beer Bongs! by gorotron